Geniet van gratis verzending op al je bestellingen! 

Green Page

Duurzame realisaties en doelstellingen op ecologisch en sociaal vlak bij Belprinto (Graphius Group)

Certificering & Rapportering

ISO-Certificaten

In het kader van ons streven naar kwalitatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn we trots dat Belprinto de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en ISO 12647-2 heeft behaald.

Milieu Coördinator

Een gespecialiseerde milieu coördinator volgt de evoluties van ons milieuprogramma nauwkeurig op en bepaalt samen met Belprinto onze streefdoelen.

Duurzaamheidsverslag

Belprinto rapporteert jaarlijks in een eigen duurzaamheidsverslag informatie over de stand van zaken, de realisaties en de uitdagingen in duurzaam ondernemen binnen en rond het bedrijf.

CO2 Voetafdruk

Energie

Efficiënt energieverbruik is een belangrijke focus voor Belprinto. We lieten een energie audit uitvoeren door Stad Gent en Emaze.

In 2019 investeerde Belprinto ruim 900.000 euro in zonnepalen, goed voor 25% van het energieverbruik en het equivalent van het energieverbruik.

Papier & Inkt

We volgen de aankoop en het verbruik van papier nauwgezet op en onze productie gebeurt met zo weinig mogelijk papierafval. Het is onze doelstelling om het papierafval met 6% te laten dalen jaar over jaar.

Water

We vangen regenwater op voor het sanitair gebruik. Het water dat we gebruiken en vervuild is, wordt opgehaald door Sita. Het water dat niet verontreinigd is, verdwijnt via de riolering.

Emissie

De CO2 uitstoot die tijdens de productie van onze producten ontstaat, wordt gecompenseerd via erkende CO2-compensatieprojecten. Zo zijn al onze orders CO2 neutraal en dragen wij ons steentje bij voor het klimaat.

 

 

Mensen Bij Belprinto

Aanwervingsbeleid

Wegens de vergrijzing van de grafische sector zijn jongeren belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. We houden hiermee rekening bij de instroom van nieuwe medewerkers.

 

Werken bij Belprinto

Sinds 2016 plannen we jaarlijks functioneringsgesprekken in met alle medewerkers. Daarnaast wil Belprinto haar medewerkers aanmoedigen om te kiezen voor een evenwichtige en gezonde levensstijl.

Graphius & De Samenleving

Samenleving

Belprinto ziet de maatschappelijke betrokkenheid ruimer dan de aandacht en zorg voor mensen, intern en extern. We moeten ook stappen (durven) zetten in het sensibiliseren van consumenten en leveranciers.

Buurt

Als familiebedrijf heeft Belprinto historische banden met Gent. De site van het huidige Belprinto is sterk gegroeid de afgelopen jaren en is omgeven door een woonbuurt.